image description

Kvalité

Kundlöfte

Vi håller vad vi lovar. En stor angelägenhet för konsumenter och våra partners är naturligtvis livsmedelssäkerhet. För Majonnäsfabriken Skåne Finkosts verksamhet är detta en grundförutsättning.

Nyckeln till vår framgång har sedan dag ett varit högsta fokus på produkt, leveranssäkerhet och att alltid hålla vad vi lovar. Du kan lita på oss!

Matsäkerhet

En stor angelägenhet för konsumenter och våra partners är livsmedelssäkerhet. Majonnäsfabriken Skåne Finkost är BRC* certifierade med garderingen A. Det innebär att vi följer de strängaste kraven på kvalitet, hygien, ingredienser, säkerhet och operativa kriterier.

Vi på Majonnäs & Senapsfabriken Skåne Finkost, och de välrenommerade varumärken som vi jobbar med, har alltid konsumenten i fokus. Vår certifiering är i slutändan till för konsumentens säkerhet och hälsa.

* BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) är en global standard som är godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI)

Hållbarhet

Varje dag blir fler och fler människor medvetna om vilken effekt vi människor har på vår planet.

Majonnäsfabriken Skåne Finkost är aktivt engagerad i de lokala och globala rörelser vi finner lämpliga och ändamålsenliga, för att minska vår egen och våra produkters klimatpåverkan. Vi väljer aktivt och medvetet vid alla inköp, vi källsorterar och sparar energi där vi kan.

Clean Label

Dagens konsumenter är medvetna om ingredienser och dess påverkan på deras hälsa och vår miljö.

Man kan se en ökad trend i att minska ingredienser i bearbetade livsmedel. Vi ger vårt fulla stöd till våra kunder i deras strävan att exkludera ingredienser som inte är helt nödvändiga och som konsumenten inte vill ha. Majonnäsfabriken Skåne Finkost har den kunskap och den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att producera så högkvalitativa och rena produkter som möjligt.

Ekologiskt

Majonnäsfabriken Skåne Finkost stöder de kunder som vill och har för avsikt att arbeta med ekologiska produkter så långt det är möjligt.

Majonnäsfabriken Skåne Finkost är certifierade för hantering av ekologiska handelsprodukter. Vi genomför strikta inspektioner, enligt BRC, på alla våra leverantörer för att säkerställa att de uppfyller de standarder som krävs. Under 2018 har vi för avsikt att certifiera oss själva för ekologiskt livsmedelsproduktion. Allt för att kunna erbjuda våra kunder fler ekologiska produkter.

Spårbarhet

Matförsörjningskedjan idag är verkligen en labyrint som är global, dynamisk och komplex.

Det är därför spårbarhet har blivit avgörande för livsmedelsproducenter, återförsäljare och konsumenter. Vi vill veta var allt kommer ifrån och hur det kom hit. Majonnäsfabriken Skåne Finkost arbetar med spårbarhet i linje med BRC, samt enligt våra kunder och leverantörers krav.

Vi arbetar med spårbarhetsprogram för att säkerställa bästa möjliga tillförlitlighet och livsmedelssäkerhet. Spårbarhet är ett mycket viktigt fokusområde för hela livsmedelsindustrin, så även för oss på Majonnäsfabriken Skåne Finkost.